Posted by: Je L | กันยายน 5, 2008

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

        ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
       * กำหนดความมุ่งหมาย ของเรียงความเรื่องนั้น
       * เลือกแบบการเขียน หรือโวหารการเขียนให้สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายสำคัญ
       * หารายละเอียดประกอบ และขยายความประเด็นต่างๆ ของโครงเรื่อง
       * กำหนดภาคคำนำ ภาคเนื้อเรื่อง และภาคสรุป
          • ภาคคำนำควร มีลักษณะดังต่อไปนี้
             –  ทำให้ผู้อ่านสนใจ
             –  แนะหรือบอกความมุ่งหมายหรือแนวของเรื่อง
             –  ไม่ตั้งต้นไกลเกินไป และมีแนวนำเข้าสู่เรื่อง
             –  ไม่ยาวเกินไป
          • ภาคเนื้อเรื่อง เป็นภาคสำคัญประกอบด้วย
             –  ข้อมูลในโครงเรื่อง ซึ่งเรียงตามลำดับเวลา ตามพื้นที่ ตามเหตุผล หรือตามความสำคัญ
             –  ประกอบด้วยย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ที่สื่อความคิดอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมตามความสำคัญของเนื้อเรื่อง
             –  มีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า
             –  มีรายละเอียดที่ชัดเจน ขยายความ ประกอบความ และสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกัน
          • ภาคจบหรือภาคสรุป การจบมักใช้ 2 วิธี คือ
             –  จบด้วย การย่อ คือนำเอาใจความสำคัญ ที่เป็นสาระอย่างแท้จริงมากล่าวในตอนท้าย ให้ผู้อ่านประทับใจเป็นการทบทวนอีกครั้ง
            –  จบด้วยการสรุปให้ตรงความมุ่งหมายสำคัญของเรื่อง ใช้วิธี สรุปความ เป็นประโยคบอกเล่า หรือประโยคคำถาม เป็นภาษิต หรือเป็นคำประพันธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็ได้ภาคจบนี้ควรแยกเป็นย่อหน้าหนึ่ง และต้องสรุปความหมายสำคัญเอาไว้ในหน้านี้ ี้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: