Posted by: Je L | สิงหาคม 5, 2008

ประเภทของคำถาม

ประเภทของคำถาม

 

โดยทั่วไปคำถามมีอยู่ 3 ประเภท

 

1.คำถามที่ใช้ความคิดพื้นฐาน เป็นคำถามง่าย ๆ เป็นคำถามประเภทความจำหรือประสบการณ์ของเด็ก เช่น ถามเกี่ยวกับคำศัพท์ กฎ ลำดับขั้น วิธีการ การจัดประเภท การยกตัวอย่าง การอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ เป็นต้น

 

2.คำถามเพื่อการคิดค้น เป็นคำถามที่ผู้ถามต้องใช้ความคิดมากกว่าคำถามประเภทที่หนึ่ง แยก

ออกได้เป็นหลายลักษณะ

ถามความเข้าใจ รูปแบบของคำถาม เป็นการแปลความ ตีความ ขยายความ

 

3.คำถามการนำไปใช้ เป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องอาศัยความคิดพื้นฐานและความเข้าใจการนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในเรื่องราวอื่น ๆ อย่างถูกต้อง

 

ถามเพื่อเปรียบเทียบ เป็นคำถามที่ผู้ตอบวิเคราะห์เรื่องราว พิจารณาถึงสิ่งสำคัญของเรื่องราวได้ เช่น เป็ดและไก่ต่างกันอย่างไรถามเหตุและผล เป็นคำถามที่ให้กาความสัมพันธ์ของเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร เช่น พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถามให้สรุปหลักการ เป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องวิเคราะห์ความสำคัญของเรื่องราว

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ว่าควรสรุปเป็นหลักการได้ เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม ก่อให้เกิดภาวะอะไร

Advertisements

Responses

  1. คำถามมีมากมาย


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: