Posted by: Je L | สิงหาคม 3, 2008

เทคนิคการตั้งคำถาม ครูต่อนักเรียน ใช้ได้ต่อทุกคน

เทคนิคการตั้งคำถาม ครูต่อนักเรียน ต่อทุกคน

              จากการออกไปนิเทศการสอนแบบโครงการพบว่า   ครูจะประสบปัญหาเรื่องการการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนคิดและตอบคำถามโดยครูมักฝังใจว่าเด็กเล็ก ๆ  จะไม่สามารถที่จะตอบคำถามของครูได้  ดังนั้นครูมักจะเป็นผู้ที่ระบุ
คำตอบให้นักเรียนเสียก่อนที่นักเรียนจะได้คิด  เช่น   แตงโมมีรูปเป็นวงอะไร  หรือ  ประโยคที่เรามักจะได้ยินจากการเล่าเรื่อง
ตลก ๆ  กันในวงการศึกษา  คือ  เมืองสุโขอะไรแล้วคำตอบ  ก็ให้เลือกว่า  ทัย    ดังนั้นเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่
ง่าย ๆ และไม่ต้องใช้้สื่อการเรียนการสอนที่ไฮเทคเลย และครูสามารถใช้ได้ตลอดเวลา  คือ   การตั้งคำถาม  หรือเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Questioning   ต้องทำตัวให้ทันสมัยหน่อยนะคะเวลามีคนมาถามจะได้ตอบได้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร)  

                ดร.วัฒนา   ระงับทุกข์   ได้กล่าวไว้ว่า  การถาม  คือ  ยุทธศาสตร์การสอนที่สำคัญ  ก่อให้เกิดการเรียนรู้  
ช่่วยพัฒนากระบวนการคิด  การตีความ  การไตร่ตรอง   การถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และความเข้าใจและสามารถนำไปสู่
การปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้   การคิดและการสอน

              จากคำกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  การตั้งคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กได้คิด  และครูต้องใจเย็น
พอที่จะอดทนฟังไม่ว่าคำตอบที่เด็กตอบจะแย่มากสำหรับครู (เพราะครูได้คิดคำตอบล่วงหน้าไว้แล้ว  ถ้านักเรียนตอบไม่ตรง
กับที่ครูคิดไว้ผิดหมดเลยจริงไหมคะ)    ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ  สำหรับการฝึกการตั้งคำถามสำหรับ    คุณครูคือต้องใจเย็น
(มาก ๆ  ด้วย)  และต้องใช้ ความอดทนที่ฟังคำตอบที่เด็กตอบมาไม่ว่าจะแย่ซักเพียงใดก็ตามครูต้องอดทน  และรับฟังให้ได้
เพราะจะทำให้เด็กกล้าที่จะตอบ  กล้าที่จะพูด   และกล้าที่จะคิด  และเมื่อเด็กได้ฝึกเรื่อย ๆ  เด็กก็จะสามารถตอบคำถามได้ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งการตั้งคำถามที่ดีนั้น  จะช่วยฝึกทักษะการคิดและช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวผู้ถามและ
แก่ผู้ตอบ  ทั้งจะนำมาซึ่งการอภิปรายถกเถียงที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  และช่วยสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อีกด้วย    สำหรับรายละเอียดเรื่องเทคนิคการตั้งคำถาม  เราจะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งหน้าสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: